A Gímesi művelődési tábor-gólyatábor szabályzata:

 • A szabályok nem ismerete nem mentesít azok betartása alól!

 • A tábor minden résztvevőjének kötelessége Szlovákia valamennyi hatályos jogszabályának betartása.

 • A GMT jelen szabályzatát minden résztvevő a részvételi díj befizetésével elfogadja. A részvételi szabályzat a honlapon megtalálható, és a Pogácsa 0. számában is közzé tétetik.

 • A táborszabályzat be nem tartása esetén a szervezők felhívják a résztvevők figyelmét a további szabályszegő magatartás megszüntetésére. A szabályok súlyos megszegése, avagy folytatólagos megsértése esetén a szervezők együttesen döntenek az esetleges szankcióról, amely lehet részleges vagy teljes kizárás a táborban való további részvételből. Ilyen esetben a szervezőket a részvételi díj visszatérítésére, vagy bármilyen kártérítés kifizetésére kötelezni nem lehet.

 • Kábítószer és más tudatmódosító szerek birtoklása, fogyasztása vagy terjesztése tilos, és azonnali kizárást von maga után.

 • Szeszes italok fogyasztása nem ajánlott előadásokon és az avatás közben. A szeszes italok fogyasztása a rendezvény ideje alatt engedélyezett, amíg nem ütközik a szabályzat többi kitételével.

 • Értékes tárgyakat behozni nem ajánlatos, mivel a tábor szervezősége ezekért anyagi felelősséget nem vállal. A GMT-ben a résztvevők esetlegesen bekövetkező anyagi (pl. lopás, rongálás), egészségügyi (pl. sérülés, nem kívánt terhesség), és egyéb káráért a szervezőket semmilyen felelősség nem terheli. A résztvevők ügyelnek saját értékeik biztonságára.

 • Az esetleges balesetekről, sérülésekről a résztvevő haladéktalanul köteles értesíteni a helyszínen tartózkodó felelős szervezőt, esetleg csapat- vagy csoportvezetőjét! A tábor területén állandó készenléti ügyelet látja el a rászorulókat.

 • A tábor tisztaságáért minden résztvevő egyformán felelős, a hulladékot az erre kijelölt helyen kell elhelyezni.

 • A rendezvény látogatói elfogadják, hogy a rendezvény ideje alatt róluk kép- és/vagy hanganyagok készülhetnek. Az ebből fakadó problémák miatt kártérítési igény nem nyújtható be! Ha valaki panaszt szeretne tenni a róla készült, illetve megjelentetett felvételek kapcsán, ezt a Médiasátor címén (gimes.media@gmail.com) teheti meg.

 • Ha bármiben is bizonytalan vagy, kérjük, érdeklődj a szervezőknél!

 • A résztvevőnek joga, hogy vitás ügyekben a tábor bármelyik vezetőjéhez forduljon kérdéseivel, javaslatával, véleményével, és problémás esetekben segítséget kérjen.

Minden résztvevőnek tartalmas időtöltést és jó szórakozást kívánunk🙂!